havnevik-smaabaatforening.no (2023)

Informasjon

havnevik-smaabaatforening.no (1)

22.02.2014

Årsmøte for 2013 i Havnevik Småbåtforening

Mandag 24. februar 2014.

Sted: Kantina til Nesje A/S

Klokken: 19.00

•Saksliste årsmøtet for 2013.

•Sak 01/14. Godkjenning av innkalling og saksliste.(FRB)

•Sak 02/14. Godkjenning av referat fra årsmøte 2012 og ekstraordinært årsmøte 2012(FRB)

•Sak 03/14. Styrets beretning for 2013.(BTU)

•Sak 04/14. Arbeid som er utført i 2013.(FRB)

•Sak 05/14. Dugnadstimer utført 2013.(FRB)

•Sak 06/14. Arbeid som bør/kan utføres i 2014.(FRB)

•Sak 07/14. Årsregnskap for 2013(BTU)

•Sak 08/14. HMS/Avfallsplaner i småbåthavnen(NJ)

•Sak 09/14. Vedlikeholdssjefer for 2013.(FRB)

•Sak 10/14. Valgkomité.(NN/AN)

•Sak 11/14. Valg.(KH)

•Sak 12/14. Eventuelt.(BTU)

Styret

v/Frank Roger Berg

havnevik-smaabaatforening.no (2)

10.04.2013

Årsmøte Havnevik Småbåtforening

Møtested: Kantina til Nesje A/S

Tid: 11. februar 2013. 19:00 – 21:30

Tilstede: 24 medlemmer møtte.

Referat: Ben Tore Ulleland

Sak 01/13Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Innkalling sendt pr mail, og SMS til de vi ikke har mail-adresse til. Medlemmer oppfordres til å oppdatere foreningen med mailadresse de sjekker jevnlig.

Sak 02/13 Årsmøtereferat 2012

Årsmøtereferat for 2012 ble godkjent. De ble foreslått at årsmøtereferatet bør godkjennes og signeres av 2 medlemmer før utsendelse.

Dette vil også bli lagt frem som forslag til vedtektsendring til neste årsmøte.

Sak 03/13 Styrets beretning for 2012.

Styrets beretning for 2012 ble godkjent, med to komentarer. Dato for eksraordinært åsmøte må korigeres, og det må tas med at foreningen har fått 10000,- i bidrag fra Bolsøy Menighetsråd til bryggeanlegg for tilrettelegging av transport til Veøya.

Sak 04/13 Arbeid som er utført i 2012.

Dugnadsarbeidet ble godt planlagt og gjennomført av de ansvarlige. Det planlagte vedlikeholdet og kontroller ble utført.

Sak 05/13 Arbeid som bør/kan utføres i 2013.

Liste over arbeid som bør utføres i 2013 ble gjennomgått. Økonomien gjør at listen må settes opp slik at det viktigste må prioriteres, siden det ikke er økonomi til å utføre alt. Medlemmer påpekte at de gamle havarerte bølgedempere som ligger i fjæra må ryddes og fjernes.

Sak 06/13 Dugnadstimer utført i 2012.

Liste ble gjennomgått. Totalt ca 800 dugnadstimer ble utført i 2012.

Sak 07/13 Årsregnskap for 2012.

Regnskap gjennomgått og godkjent. Kontrollert av foreningens valgte revisorer uten anmerkninger.

Sak 08/13 Strømforbruk 2012.

Forbruk ble gjennomgått.

Sak 09/13 Vedlikeholdssjefer 2013.

Vedlikeholdssjefer for 2013 skal i følge listen være Bjørn Lasse Bringslid og Torbjørn Bringslid

Sak 10/13 Valgkomitè.

Valgkomitè har ikke fått tilbakemeldinger fra medlemmer med ønske om utskiftninger i verv. Sittende representanter som var på valg stilte til igjenvalg, og det var derfor valgkomiteens innstilling.

Sak 11/13 Valg.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Da vil styret i 2013 bestå av: Formann: Frank Roger Berg (på valg), kasserer: Ben Tore Ulleland (ikke på valg) materialforvalter: Norleif Jøsvoll (ikke på valg). Varamedlem: Kjell Haukås. Det sittende styret ble igjenvalgt.

Sak 12/13 Styret har sendt innkalling til årsmøte for medlemmer som står på venteliste på båtplass. Forslag om fast ordning.

Årsmøte enig i at medlemmer uten båtplass kan møte på årsmøte, men har ikke stemmerett.

Sak 13/13 Endringer i vedtekter.

Det var varslet forslag om å endre ordlyden i punktet i vedtektene angående salg av båtplass. Ordlyden ønskes endret til: Skal et medlem selge, må foreningen ha en kjøper før salget kan gjennomføres.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Sak 14/13 Eventuelt.

Det ble tatt opp forholdet med at båthavna og nausteierlaget er «sammenslått». Dette vil bli diskutert i styret, og oppfordres til å diskuteres i de forskjellige naustgruppene. Eventuelle forslag til endringer vil bli tatt opp på neste årsmøte.

Referent:

Ben Tore Ulleland

Kontrollert og godkjent av 2 valgte medlemmer: Narve Nesjeog Arild Nesje

04.02.2013

Årsmøte for 2012 i Havnevik Småbåtforening

Mandag 11. februar 2013.

Sted: Kantina til Nesje A/S

Klokken: 19.00

Saksliste årsmøtet for 2012.

oSak 01/13. Godkjenning av innkalling og saksliste.(FRB)

oSak 02/13. Godkjenning av referat fra årsmøte 2011.(FRB)

oSak 03/13. Styrets beretning for 2012.(BTU)

oSak 04/13. Arbeid som er utført i 2012.(FRB)

oSak 05/13. Arbeid som bør/kan utføres i 2013.(FRB)

oSak 06/13. Dugnadstimer utført 2012.(FRB)

oSak 07/13. Årsregnskap for 2012.(BTU)

oSak 08/13. Strømforbruk 2012.(FRB)

oSak 09/13. Vedlikeholdssjefer for 2012.(FRB)

oSak 10/13. Valgkomité.(FRB)

oSak 11/13. Valg.(FRB)

oSak 12/13. Medlemmer som står på venteliste. Styret har valgt å ta med medlemmer som står på venteliste på årsmøte. Men de har ikke stemmerett.(BTU)

oSak 13/13. Endringer vedtekter. Skal et medlem selge, må småbåthavnen ha en kjøper før salget settes i gang.(BTU)

oSak 14/13. Eventuelt.(BTU)

Vi serverer kake og kaffe. Noter ned datoen og ta deg en tur på årsmøtet.

Styret

v/Frank Roger Berg

17.07.2012.

Kontrakter for nye andelseiere.

Dette gjelder nye andelseiere. Siste frist for underskrift av kontrakt for de som ønsker ny båtplass er satt til 30.07.12.

25.06.2012.

Endelig plassering av båter.

Skissen under er et forslag for båtplassering. Men det er viktig at alle båter som ligger ute om vinteren er plassert så nærme land som mulig, da det som regel er vesentlig dårligere vær om vinteren en resten av året. Vi er ganske sikker på at båtene ute på bølgedemper, vil ligge mye roligere ved høy sjø en de som ligger på eksisterende brygge. Nå vil vi få vinteren som testperiode, så tar vi en evaluering hvordan båter skal plasseres i forhold til at båtene ligger ute hele eller halve året.

Havnevik Småbåtforening har alltid vært en urolig havn når det blåser fra øst/sørøst, men med ny bølgedemper så blir det vesentlig stillere i havneoråden når det gjelder bølger.

Slik vil båthavnen bli når bølgedemper er på plass.

Det skal nå støpes sokkel og festeanordninger for landfeste til bølgedemper og for landgang.

havnevik-smaabaatforening.no (3)

11.06.2012

Ekstraordinært årsmøte

Møtested: Kantina til Nesje

Tid: 25.06.2012, klokken 19.00

Agenda er nye bølgedempere.

Bølgedemper med båtplasser på innsiden

Som dere alle sikkert har fått med dere, så ødela Dagmar noe av molo og bølgedemperne våre. Et av temaene på årsmøtet, var ødelagt bølgedemper og hva som må gjøres. Det ble diskutert om vi skulle legge ut eksisterende eller kjøpe nye. For å legge ut eksisterende bølgedemper, så krever Molde kommune og forsikringsselskap dokumentasjon at fortøyninger og sammenkoblinger tåler flere stormer. Det greier vi ikke å dokumentere, og ingen i styret ønsker å stå ansvarlig hvis båter og anlegg blir skadet når de gamle bølgedemperne skulle slites fra sine fortøyninger.

Årsmøtet ble da enig at nå var det på tide med nye bølgedempere. Eksisterende anlegg vil få store påkjenninger og slitasje, hvis ikke vi får på plass nye bølgedempere før høsten 2012.

Styret og utbyggingskomiteen har nå jobbet tett sammen for å få levert og montert ny bølgedemper av betong, lengde 45 m og bredde 3,5 m. Vi får 10 nye plasser på innsiden av bølgedemper. Resten av ledig bryggeplass blir avsatt til gjestebåter. Det blir ikke montert utriggere på disse plassene.

Kontrakt er skrevet og bølgedempere kommer ca uke 36.

Geir Øye AS har søkt om løyve for å legge ut nye bølgedempere. Har enda ikke fått svar fra Molde kommune, og det bekymrer oss. Får vi ikke godkjenning før sommerferien, så må vi prøve å forskyve leveringen som var bekreftet levert uke 36. Vi kan ikke ta imot bølgedemper uten at kommunen har godkjent søknaden. Men vi får krysse fingrene og håpe på at dette går vår vei.

Finansieringen av bølgedemper er nå ordnet. Våre medlemmer betaler inn ekstra innskudd i høst, som tilbakebetales over 3 år med god rente.

17.04.2012

Årsmøtereferat Havnevik Småbåtforening

Møtested: Kantina til Nesje A/S

Tid: 21. februar 2012. 19:00 – 21:30

Tilstede: 21 medlemmer møtte.

Referat: Ben Tore Ulleland

Sak 01/12Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Innkalling sendt pr mail, og SMS til de vi ikke har mail-adresse til. Medlemmer oppfordres til å oppdatere foreningen med mailadresse de sjekker jevnlig.

Sak 02/12 Årsmøtereferat 2011

Årsmøtereferat for 2011 ble godkjent.

Sak 03/12 Styrets beretning for 2011.

Styrets beretning for 2011 ble godkjent.

Sak 04/12Arbeid som er utført i 2011.

Dugnadsarbeidet ble godt planlagt og gjennomført av de ansvarlige. Det planlagte vedlikeholdet og kontroller ble utført.

Sak 05/12 Arbeid som bør utføres i 2012.

Liste over arbeid som bør utføres i 2012 ble gjennomgått. Medlemmer påpekte at de gamle havarerte bølgedempere som ligger i fjæra må ryddes og fjernes. Det ble satt ned en byggekomite bestående av Arild Nesje, Norleif Jøsvoll og Tore Andestad. Deres mandat er å utrede kostnader og finansieringsalternativer for å legge ut nye og bedre bølgedempere i forlengelse av molo.

Sak 06/12 Dugnadstimer utført i 2011.

Liste ble gjennomgått. Totalt 116 dugnadstimer ble utført i 2011.

Sak 07/12 Årsregnskap for 2011.

Regnskap gjennomgått og godkjent etter kontroll av foreningens valgte revisorer.

Sak 08/12 Strømforbruk 2011.

Forbruk ble gjennomgått. Høyt forbruk på naust vil bli sjekket ut for å prøve å finne forklaring på den høye økningen.

Sak 09/12 Årsavgift og innskudd båtplasser.

Satsene for innskudd ble vedtatt beholdt uendret. Årsavgiften ble vedtatt endret fra 55,- til 66,- på m2.

Sak 10/12 Vedlikeholdssjefer 2012.

Vedlikeholdssjefer for 2012 skal i følge listen være Audny Basmoen og Hans Berg. Da Hans Berg leier ut båtplassen til Alf Dyrhaug, vil han fungere i stedet for Hans Berg.

Sak 11/12 Valgkomite.

Styret la frem forslag om en valgkomite. Det ble vedtatt at de valgte revisorene også skal være valgkomite.

Sak 12/12 Valg.

Syret bestod i 2011 av Formann Frank Roger Berg ( ikke på valg ), kasserer Ben Tore Ulleland ( på valg ) materialforvalter Norleif Jøsvoll (på valg). Varamedlem Kjell Haukås. Det sittende styret ble igjenvalgt.

Sak 13/12 Styret har sendt innkalling til årsmøte for medlemmer som står på venteliste på båtplass. Forslag om fast ordning.

Årsmøte enig i at medlemmer uten båtplass kan møte på årsmøte, men har ikke stemmerett.

Sak 14/12 Endring av vedtekter

Styret la frem forslag om å endre ordlyden i punktet i vedtektene angående salg av båtplass. Ordlyden ønskes endret til : Skal et medlem selge, må foreningen ha en kjøper før salget kan gjennomføres. Dette vil bli varslet om i fobindelse med innkalling til neste ordinære årsmøte, og endringen vil bli avholdt avstemning da.

Sak 15/11 Eventuelt.

Det er fortsatt forvekslinger mellom båthavnlaget og nausteierlaget.

Nausteierne vil holde et eget møte, og vil diskutere vidre organisering.

Referent: Formann:

Ben Tore Ulleland Frank Roger Berg

15.04.2012

Endelig så har vi fått vår hjemmeside.

Molde kommune har nå foretatt en verdivurdering for eiendomsskatt på alle naust og ubebygde nausttomter.

Molde kommune vil kun ha en adresse som de kan sende regning til.

Nausteierne som møtte opp på innkalt møte 26.03.2012, ble enig med styret i Havnevik Småbåtforening at regning sendes til småbåtforeningen.

Småbåtforeningen sender ut regning på årsavgift ila april, og da blir eiendomskatten for hele året tatt med på samme regningen.

Fakturaer for 2012 vil bli sendt ut ila uke 16. Venter bare på informasjon ang eiendomskatt og vannavgift for noen naust.

27.02.2012

Årsmøte for 2011 i Havnevik Småbåtforening

Mandag 27. februar 2012.

Sted: Kantina til Nesje A/S

Klokken: 19.00

S

aksliste årsmøtet for 2011.

oSak 01/12. Godkjenning av innkalling og saksliste.(FRB)

oSak 02/12. Godkjenning av referat fra årsmøte 2010.(FRB)

oSak 03/12. Styrets beretning for 2011.(BTU)

oSak 04/12. Arbeid som er utført i 2011.(FRB)

oSak 05/12. Arbeid som bør utføres i 2012.(FRB)

oSak 06/12. Dugnadstimer utført 2011.(FRB)

oSak 07/12. Årsregnskap for 2011.(BTU)

oSak 08/12. Strømforbruk 2011.(FRB)

oSak 09/12. Endring i årsavgift.(BTU)

oSak 10/12. Vedlikeholdssjefer for 2012.(FRB)

oSak 11/12. Valgkomité.(FRB)

oSak 12/12. Valg.(FRB)

oSak 13/12. Medlemmer som står på ventelist. Styret har valgt å ta med medlemmer som står på venteliste på årsmøte. Men de har ikke stemmerett.(FRB)

oSak 14/12. Endringer vedtekter. Skal et medlem selge, må småbåthavnen ha en kjøper før salget settes i gang.(BTU)

oSak 15/12. Eventuelt.(BTU)

Vi serverer kake og kaffe. Noter ned datoen og ta deg en tur på årsmøtet.

Styret

v/Frank Roger Berg

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 06/09/2023

Views: 5508

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.